IMPRESSUM

Izdavač:

UŽ “Nera” Konjic, 2021.

Urednica portala:

Elvedina Alić

Redakcija:

Dževdana Mujala

Maida Jugović

Dženana Cero

Edis Macić

Šeherzada Ćukas

Adresa:

Luka 21, 88400 Konjic